Menu Sluiten

Om deel te nemen aan de studievereniging ALF is het noodzakelijk om de Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam te volgen. De aanmeldmomenten zijn in het eerste en in het tweede studiejaar. Wanneer je bent toegelaten tot het onderwijs van de ALF ben je direct een onderdeel van onze studievereniging. Het is dus niet mogelijk om deel te nemen aan onze vereniging zonder aangemeld te zijn bij het onderwijs van de ALF. 

Hoe kwalificeer je tijdens het eerste studiejaar? 

Toelating tot de Amsterdam Law Firm staat open voor alle eerstejaars rechtenstudenten. Om als stagiair te worden toegelaten moet je alle tentamens uit de eerste twee blokken van je studie hebben gehaald met gemiddeld ten minste een 6,5. Aanmelden kan vanaf 2 december 2019 tot en met 17 januari 2020. Als in januari van je eerste studiejaar blijkt dat je de vakken Inleiding tot het recht, Inleiding strafrecht, Constitutioneel recht en Inleiding privaatrecht hebt gehaald met gemiddeld een 6,5, ontvang je vervolgens bericht over je toelating. Je start dan in februari 2020 met de Amsterdam Law Firm.

Aanmelden kan via de volgende link: Aanmeldformulier Amsterdam Law Firm

Hoe kwalificeer je tijdens het tweede studiejaar? 

Het is ook mogelijk om aan het begin van je tweede studiejaar als stagiair toe te treden tot de Amsterdam Law Firm. Dit is mogelijk als je alle verplichte vakken van het eerste studiejaar Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht in één jaar hebt behaald met een gewogen gemiddelde van minimaal een 6,5. 

Van ALF-stagiair naar ALF-medewerker

Studenten die het vak ALF-stagiair hebben behaald mogen verder met het vak ALF-medewerker als ze in het eerste studiejaar minimaal 54 EC aan eerstejaarsvakken hebben gehaald (incl. het vak ALF-stagiair van 3 EC).

Vragen?

Heb je vragen over de Amsterdam Law Firm? Stuur dan een e-mail naar:

alf-fdr@uva.nl