Alumnicommissie

De Alumnicommissie draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en versterken van de relaties met oud-studenten van ALF, evenals het vergroten van het alumninetwerk. Dit behelst het actief onderhouden van communicatie met alumni en het stimuleren van hun betrokkenheid bij de activiteiten van de vereniging.

Een prominente taak van de commissie omvat de organisatie van het jaarlijkse Alumni weekend. Dit is een bijzonder evenement waar oud-studenten samenkomen om herinneringen op te halen, ervaringen te delen en nieuwe connecties te leggen. De Alumnicommissie speelt een sleutelrol bij het coördineren en faciliteren van dit weekend, waarbij zorgvuldige planning en organisatie essentieel zijn.

Een ander belangrijk aspect van hun taak is het verzamelen van informatie over de carrières en prestaties van alumni. Dit vergt het actief monitoren en documenteren van de loopbanen en prestaties van oud-studenten, wat waardevolle inzichten biedt in hun professionele ontwikkeling na hun tijd bij ALF.

Daarnaast dient de Alumnicommissie alumni te betrekken bij diverse activiteiten van de vereniging. Dit kan variëren van het uitnodigen van alumni als sprekers op evenementen tot het betrekken van hun expertise en ervaringen in de educatieve en professionele initiatieven van ALF. Het doel hierbij is om een brug te slaan tussen huidige studenten en alumni, en zo een waardevol netwerk te creëren dat wederzijds voordeel oplevert.

Dit jaar bestaat de Alumnicommissie uit:

  • Floor Zuidema
  • Sophie Wassink
  • Jasmijn Derks
  • Rianne Bot
  • Andrej Galic
  • Livni Beck