Aquisitiecommissie

De Acquisitiecommissie vervult een cruciale rol binnen de vereniging door zich actief bezig te houden met het vergaren van financiële ondersteuning en het creëren van waardevolle samenwerkingsverbanden. Dit omvat een divers takenpakket dat begint met het zorgvuldig opstellen van gedegen sponsorvoorstellen, waarbij de commissie de behoeften van zowel de vereniging als de potentiële sponsoren in overweging neemt. Vervolgens wordt er proactief contact gelegd met potentiële sponsoren, waarbij onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht van essentieel belang zijn.

Een wezenlijke verantwoordelijkheid van de commissie betreft het beheer en bewaking van het sponsorbudget. Hierbij wordt nauwgezet gekeken naar de financiële overeenkomsten en afspraken met externe partijen, om ervoor te zorgen dat deze op een efficiënte en transparante wijze worden nageleefd. Het bewaken van deze financiële structuren draagt bij aan de financiële stabiliteit van de vereniging.

Een andere belangrijke pijler van de Acquisitiecommissie is het onderhouden en cultiveren van sterke relaties met bestaande sponsoren en partners. Dit gaat verder dan louter financiële transacties en omvat het opbouwen van duurzame connecties gebaseerd op wederzijds begrip en samenwerking. Tevens is er een streven naar het identificeren van nieuwe kansen voor verdere samenwerking, waarbij de creatieve en oplossingsgerichte aanpak van de commissie tot uiting komt.

In het geheel draagt de Acquisitiecommissie in aanzienlijke mate bij aan de algehele ontwikkeling en voorspoed van de vereniging. Hun inspanningen vormen een integraal onderdeel van het streven naar groei en bloei, waarbij de focus ligt op het koesteren van relaties en het leggen van een stevig financieel fundament voor de toekomst.

Dit jaar bestaat de Aquisitiecommissie uit:

  • Isaiah Patterson
  • Samed Avci