Amsterdam Law Firm

Pleitgenootschap Amsterdam Law Firm

Spreken in het openbaar is een onmisbare vaardigheid gedurende de rechtenstudie, maar ook daarbuiten. Het Pleitgenootschap biedt alle ALF-studenten, naast de studie Rechtsgeleerdheid, een goede voorbereiding op een juridische loopbaan.

Bij diverse bijeenkomsten zal er veel aandacht besteed worden aan de kunst van het pleiten. Tijdens de pleitavonden wordt er gewerkt aan het voorbereiden en houden van een overtuigend pleidooi. Ook worden er interessante masterclasses gegeven door ervaren gastsprekers uit de rechtspraktijk. Hierbij valt niet alleen te denken aan advocaten en hoogleraren, maar ook aan het medewerkers van het OM of bijvoorbeeld rechters. Gedurende de praktijkbijeenkomsten worden de leden beoordeeld door een professionele jury. Zij krijgen feedback op hun pleidooi en op basis hiervan hun pleitkunsten perfectioneren.

Het Pleitgenootschap biedt haar leden zoveel mogelijk handvatten om de kunst van het pleiten onder de knie te krijgen en vaardigheden om de rest van hun juridische carrière in te kunnen zetten. Wij streven ernaar om tegen het einde van dit studiejaar een ALF-team te kunnen afvaardigen naar een nationale pleitwedstrijd.